Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Emotieve therapie

Emotieve Therapie is een therapie die over het algemeen in procesvorm wordt aangeboden. Emotieve therapie valt onder regressietherapie, maar waarbij ervan uit wordt gegaan dat alles in het ‘nu’ benaderbaar is en zonder herbeleving verwerkt kan worden.

Het doel van Emotieve therapie is het alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen. Hierdoor verdwijnen de daarmee verbonden problemen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.
Om dit doel te bereiken, gebruiken we de volgende methoden:

 • Het opsporen en verwerken van de door schrik en shock ontstane ervaringen (al dan niet bewust ervaren).
 • Het opsporen en neutraliseren van negatieve koppelingen van liefde (bijvoorbeeld gevoelens van afwijzing). Door deze koppelingen kunnen in het dagelijks leven negatieve patronen ontstaan, welke doorwerken in alle leefsferen van het dagelijks leven (thuis, school, werk, vrijetijd).

Deze therapie is geschikt voor problemen op onder meer het gebied van emoties, relaties, seksualiteit, werk, lichaam en psychosomatische klachten.

Acute psychotische problematiek is een contra-indicatie voor emotieve therapie

De therapie bestaat uit 9 sessies, startend met een lange probleemgerichte intake. In de intake (1e afspraak) worden je klachten uitgevraagd, worden patronen, het thema en het contract duidelijk en worden doelstellingen concreet gemaakt.

Na de intake volgen 7 thematische sessies. De 2e, 3e en 4e afspraak bestaan uit het werken met (afweermechanismen van) de emoties angst, boosheid en verdriet. De volgorde van deze sessies wordt bepaald door de emotie welke bij de client het meest voelbaar is. Dit wordt tijdens de afspraak vanzelf duidelijk, als het voor de afspraak al niet duidelijk is.

De 5e, 6e en 7e afspraak wordt gewerkt aan negatieve koppelingen aan liefde (ervaren afwijzing in contact met anderen, wat doorwerkt in hoe je jezelf ziet en hoe je je gedraagt). In één sessie wordt gewerkt met de verbinding met jezelf (waarbij zelfveroordelingen gereset worden). Eén sessie gaat over de verbinding met de ander (waarbij het mechanisme hoe je er bent / mag zijn in contact met anderen gereset wordt). Eén sessie gaat over de verbinding in het hier en nu (waarbij gewoontepatronen gereset worden).

In de 8e afspraak wordt gewerkt met je kernovertuigingen (vastzittende gedachten over jezelf, de ander en de wereld). Na deze sessies volgt de afsluiting waarop we terug blikken op de gestelde doelen welke in de intake opgesteld zijn. Door deze 9 sessies te doen, werken we alle ladingen van je (lichaam) door en wordt ‘elke vierkante centimeter’ van je lijf en leden opgeschoond, waardoor je weer gelukkig en vrij in het leven kan staan. En waarbij je vrij bent om te kiezen wat jij doen wilt of hoe jij reageren wilt i.p.v. dat je je laat leiden door triggers, anderen en / of gewoontepatronen.

Je ervaart dat je keuzevrijheid (terug) hebt om te doen wat voor jou goed voelt. En het bijzondere is dat deze verandering blijvend is. Als de lading verwerkt is, dan keert deze niet meer terug. Je kunt dan aan gebeurtenissen terug denken, maar de lading die je er eerder bij voelde, is en blijft weg. Om deze reden wordt er ook wel van transformatie gesproken. Er vinden tijdens de therapie blijvende veranderingen plaats, wat rust en ruimte geeft voor nieuwe, positieve ervaringen.

De sessies vinden 1 keer per maand plaats en duren gemiddeld maximaal 2 uur. De reden dat er een maand tussen de sessies aangehouden wordt, is dat er ‘verwerktijd’ nodig is en tijd om nieuwe ervaringen op te doen. Het hanteren van deze tussenliggende tijd is van belang om efficiënt en doelgericht te kunnen werken; de ladingen ‘liggen dan min of meer voor het oprapen’.

Onderstaande klachten zijn doorgaans goed te behandelen met emotieve therapie:

 • Angsten, fobieën, nervositeit, labiliteit, onzekerheden
 • Piekeren, sombere of wisselende stemmingen, depressies
 • Ongelukkig voelen als daar geen aanleiding voor lijkt te zijn
 • Remmingen of blokkades of juist een gebrek aan remmingen
 • Problemen in sociale contacten of op het werk
 • Lichamelijke klachten (als je de medische molen door bent en artsen niets voor je kunnen betekenen) zoals bijv. hoofd- en andere pijnen
 • Overgewicht / ondergewicht
 • Meegemaakte geweldssituaties, ongevallen en chirurgie
 • Seksuele problemen en vragen / gevoelens over (seksuele) identiteit
 • Klachten na seksueel misbruik
 • Eetproblemen
 • Bewustzijnsvraagstukken (wie ben ik, wat wil ik, waartoe ben ik hier?)

Emotieve therapie is een min of meer geprotocolleerde behandeling, waarbij de thema’s van de 9 afspraken vast staan.

De volgorde waarin de thema’s behandeld worden, is afhankelijk van ervaringen uit het actuele dagelijks leven. Dat wat ervaren wordt, daar wordt mee gewerkt. Doorgaans vindt er 1 afspraak per maand plaats. Het feit dat een emotieve therapiereeks 9 sessies omvat, heeft mij er lange tijd van doen afzien om me meer te verdiepen in emotieve therapie. Ik had in eerste instantie moeite met de hoeveelheid sessies en de tijdsduur en vroeg me af waarom er zoveel sessies nodig zijn, terwijl er met regressietherapie in minder sessies en korter durende tijd goede resultaten behaald worden. Maar … door ervaringen van anderen en de inmiddels door mezelf opgedane ervaringen blijkt dat de sessies zeer goed overdacht en uitgewerkt zijn en (kunnen) leiden tot een onverwacht veelzijdige lichamelijke en emotionele opschoning. Ladingen waarvan je niet bewust was dat je ze had, worden ontdekt en vervolgens direct opgeruimd.

Het werken aan de thema’s en de tussenliggende periode van een maand tussen de sessies zijn van belang.

Dit omdat de verwerkte ervaringen in de sessies 2 weken doorwerktijd hebben en vervolgens nieuwe ervaringen zich in de 2 weken daarna aan kunnen dienen, waardoor op natuurlijke wijze de verschillende lagen doorgewerkt kunnen worden. Na 9 sessies zijn de pijnpunten doorgaans (zo goed als) uit het systeem, waardoor je (opnieuw) ‘rust, ruimte, lichtheid, vrijheid en blijheid’ kunt ervaren.
Het gevolg is dat je (weer) in staat bent om eigen keuzen te maken en je je niet meer laat leiden door impulsen of anderen. Gedrag overkomt je niet meer, maar is een keuze geworden. En dat is wat deze therapie doet, die geeft je keuzemogelijkheden (terug).

Gezien er bij regressietherapie niet met een vast behandelprotocol gewerkt wordt, is van tevoren niet te zeggen hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Inschatting is wel dat elke sessie bijdraagt aan het verminderen van de klachten.