Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Tarieven 2024

Regressie therapie sessie

€ 162,50 voor een sessie van 2 uur  
€ 190,00 voor een sessie van 2,5 uur

Een sessie duurt gemiddeld 2 tot 2,5 uur. Een sessie bevat een korte intake of voorgesprek, regressie(sessie) en een nagesprek. Ik reserveer voor een regressiesessie 2,5 uur.

Indien langere sessie gewenst is, komt er € 15,00 per kwartier bij.

Emotieve sessie
€ 162,50 per sessie

Een sessie duurt doorgaans maximaal 2 uur. Sessies vinden 1 keer per maand plaats. Ik reserveer 2 uur per sessie.

Indien een sessie standaard langer duurt dan de gemiddelde tijd, komt er € 15,00 per kwartier bij.

 Numerologie consulten
€ 50,- per uur

Individuele gesprekstherapie / coaching / supervisie / ouderbegeleiding € 87,50 per uur Betaling vindt per sessie plaats. U ontvangt een nota waarop vermeld staat dat de betaling voldaan is, als u contant betaald heeft of als het bedrag overgemaakt is per bankverzoek. Indien een sessie binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt om de helft van het tarief in rekening te brengen.

Online sessie

€ 147,50 voor een sessie van maximaal 2 uur.

€ 15 per kwartier extra

 

Vergoedingen

Regressie- en reïncarnatie therapie wordt vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed door een aantal verzekeraars.

Voorwaarde is wel dat de regressietherapeut  aangesloten moet zijn bij de NVRT, het CAT of VBAG.

Ik ben zowel bij de NVRT en het CAT aangesloten. 

Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/regressietherapie kunt u kijken of uw verzekering deze therapie (gedeeltelijk) vergoed. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn of u wel/niet voor vergoeding in aanmerking komt. Hierbij dient u mijn AGB-codes en lidmaatschapsnummer NVRT te vermelden. 

Voor zover mij bekend vergoeden de volgende aanvullende verzekeringen per dag:  Aevitae leaf! 3 €30, leaf!4 € 40,  Christelijke zorgverzekeraar mediumpolis en (extra) largepolis €40, de Friesland (AV standaard, extra, optimaal) €40, IZZ (bijzonder bewust, extra 1,2,3) €40, ONVZ (startfit) €30, ONVZ (ben fit) €40, ONVZ (optifit) €50, ONVZ (topfit) €65, UMC (extra zorg 2, 3) €40, United Consumers (zorgzeker 2, 3) €40, Univé (aanvullend, best) €40, VGZ (aanvullend beter, best) €40,  VvAA (Start) €30, VvAA (plus) €40, VvAA (optimaal) €50, VvAA (top) €65, VvAA (excellent) €75, Zekur (extra) €25, Zilveren Kruis (2, 3 of 4 sterren) €40.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor evt. fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd (de polisvoorwaarden van) de verzekeraar.

 

AGB code persoon: 94062529     
AGB code praktijk: 94101673
lidmaatschapsnummer NVRT  NVRT.L.1354