Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Tarieven 2022

Regressie therapie sessie
€ 151,25 voor een sessie van 2 uur  
€ 180 voor een sessie van 2,5 uur 

Een sessie duurt gemiddeld 2 tot 2,5 uur. Een sessie bevat een korte intake of voorgesprek, regressie(sessie) en een nagesprek. Ik reserveer voor een regressiesessie 2,5 uur.

Indien langere sessie gewenst is, komt er € 15 per kwartier bij.

Emotieve sessie
€ 151,25 per sessie

Een sessie duurt doorgaans maximaal 2 uur. Sessies vinden 1 keer per maand plaats. Ik reserveer 2 uur per sessie.

Indien een sessie standaard langer duurt dan de gemiddelde tijd, komt er € 15 per kwartier bij

Individuele gesprekstherapie / coaching / supervisie / ouderbegeleiding
€ 80,00 per uur

Betaling vindt per sessie plaats. U ontvangt een nota waarop vermeld staat dat de betaling voldaan is, als u contant betaald heeft of als het bedrag overgemaakt is per bankverzoek.

Indien een sessie binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt om de helft van het tarief in rekening te brengen.

Online sessie

€ 140 voor een sessie van maximaal 2 uur.

€ 15 per kwartier extra

 

Vergoedingen

Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reincarnatietherapie#vergoedingen kunt u kijken of uw verzekering deze therapie (gedeeltelijk) vergoed. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn of u wel/niet voor vergoeding in aanmerking komt. Hierbij dient u mijn AGB-codes en lidmaatschapsnummer NVRT te vermelden. 

Voor zover mij bekend vergoedt aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis (2, 3 of 4 sterren) en de Friesland (AV standaard, extra, optimaal) tot € 40 per dag. En Aevitae (plus en extra) tot € 50 per dag.  

AGB code persoon: 94062529     
AGB code praktijk: 94101673
lidmaatschapsnummer NVRT  NVRT.L.1354