Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Tarieven 2021

Regressie therapie sessie
€ 140 voor een sessie van 2 uur
€ 150 voor een sessie van 2,5 uur

Een sessie duurt gemiddeld 2 tot 2,5 uur. Een sessie bevat een korte intake of voorgesprek, regressie(sessie) en een nagesprek. Ik reserveer voor een regressiesessie 2,5 uur.

Emotieve sessie
€ 140 euro per sessie
 
Gemiddelde sessie duurt 2 uur. Sessies vinden 1 keer per maand plaats. Ik reserveer 2 uur per sessie.
 

Individuele gesprekstherapie / coaching / supervisie / ouderbegeleiding
€ 80,00 per uur

Betaling vindt per sessie plaats. U ontvangt een nota waarop vermeld staat dat de betaling voldaan is, als u contant betaald heeft of als het bedrag overgemaakt is per bankverzoek.

Vergoedingen

Het kan zijn dat bij een aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis, de Friesland, Aevita, Menzis en ONVZ een deel van de sessies vergoed wordt.

Op www.zorgwijzer.nl kunt u kijken of uw verzekering deze therapie vergoed. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn of u wel/niet voor vergoeding in aanmerking komt. Hierbij dient u mijn AGB-codes en lidmaatschapsnummer NVRT te vermelden. 

AGB code persoon: 94062529     
AGB code praktijk: 94101673
lidmaatschapsnummer NVRT  NVRT.L.1354