Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Regressie is herbeleving,
oftewel iets opnieuw beleven wat eerder ervaren is.

Binnen de regressietherapie maken we contact met het verleden dat nu in ons leeft. We gaan niet zomaar terug naar vorige ervaringen, maar naar de restanten van vroeger die we nog meedragen.

De meeste therapieën werken met G-G-G- schema’s (Gebeurtenis, Gevoel, Gedachten, Gedrag en Gevolgen ). Regressietherapie werkt op een andere manier met dit schema en doet méér. Een juist dit méér maakt het verschil.

Regressietherapeuten (opgeleid bij Tasso) werken met trance en doen mogelijk innerlijk kind-werk en energiewerk. Dit is wat regressietherapie onderscheid van andere therapieën en wat deze therapie zo doeltreffend maakt. Door de trance is het mogelijk om ervaringen van de vroegste jeugd ophoog te halen. Het is zelfs mogelijk om ervaringen van in de wieg of van de geboorte of zelfs daarvoor op te halen.

Het herbeleven van deze gebeurtenissen is vaak de sleutel tot een bevrijdende ervaring.

Energiewerk daarbij toegevoegd, versterkt het effect. Energiewerk kan bestaan uit het terughalen van energie die je bent kwijt geraakt. Als je inzichten wilt hebben over jezelf, ‘Waarom doe ik dit?’ of met vragen zit als ‘Wat maakt dat… ? ‘ is het zinvol om een regressie therapie sessie te ondergaan. Zoals je op mijn site en bij andere regressietherapeuten kunt lezen, kunnen ervaringen en resultaten interessante en verbluffende resultaten opleveren.

Met regressietherapie is het mogelijk dat -bij enkelvoudige problemen- het probleem na één sessie is verholpen.

Bij complexere problematiek is het te verwachten dat er meerdere sessies nodig zullen zijn.

Gezien er bij regressietherapie niet met een vast behandelprotocol gewerkt wordt, is van tevoren niet te zeggen hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Inschatting is wel dat elke sessie bijdraagt aan het verminderen van de klachten.

Over de gevolgde regressie therapie opleiding, Tasso

Tasso leert therapeuten doelgericht, probleemgericht en symptoomgericht te werken.

Doelgericht wil zeggen dat elke sessie een resultaat behoort te boeken. In regressietherapie is het doel van elke sessie catharsis, die naast emotionele bevrijding en lichamelijke opluchting ook toegenomen begrip en inzicht inhoudt.

Probleemgericht wil zeggen dat we starten met het probleem zoals dat in het voorgesprek gezamenlijk is vastgesteld.  Het contract is ‘heilig’ en wanneer aan het contract of de vraag voldaan is, wordt de sessie afgerond. Het komt regelmatig voor dat met één sessie het probleem inzichtelijk is geworden én is opgelost .

Symptoomgericht wil zeggen ‘we gaan zover als nodig is, maar niet verder’. Deze visie en de bijzondere werkwijzen van Tasso maken dat deze therapie  zeer doeltreffend en effectief is en ook wel de koningin onder de therapieën genoemd wordt.

Het werken met energieën is wat Tasso wezenlijk doet verschillen van andere (regressie) therapieën. En wat mij (en velen met mij die dit ooit ervaren hebben) erg aanspreekt bij deze therapie. Juist dit werken met energieën maakt het verschil in tijdsduur en effectiviteit.