Regressie Therapie Praktijk Giesbeek
info@regressietherapiegiesbeek.nl

Over Martine Wieggers

Geboren in Giesbeek en na een aantal jaren in Nijmegen en Arnhem gewoond te hebben, in 2000 weer teruggekeerd. In 1996 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog en sinds 2003 GZ (gezondheidszorg) psycholoog. Tot voor kort heb ik -25 jaar- in de jeugdzorg gewerkt als gedragswetenschapper. Mijn belangrijkste taak daar was om goede behandeling te bieden en coördineren aan kinderen, jongeren en hun ouders / verzorgers.

In 2007 ben ik in aanraking gekomen met regressie-therapie. Waarbij ik direct onder de indruk was van de snelheid waarmee resultaten behaald worden. Als GZ-psycholoog heb ik kennis over- en ervaring met verschillende therapievormen. Maar nog nooit heb ik een therapie ontdekt waarmee zulke snelle, goede en blijvende resultaten behaalt worden als met deze therapie.
En daarover vertel ik je onder het kopje Regressietherapie graag meer.

In 2018 ontmoette ik een aantal regressietherapeuten die zich hadden toegelegd op Emotieve therapie. Een afgeleide regressietherapievorm, waarbij herbelevingen niet nodig zijn om tot verwerking te komen. Bij deze therapie wordt met lichaam en
geest gewerkt, waarbij het lichaam een zeer belangrijk onderdeel is. Dit omdat je veel ervaringen die je opdoet, op kan slaan in je lichaam. En via je lichaam kunnen ladingen (vastzittende emoties zoals angst, boosheid of verdriet) geneutraliseerd worden, waardoor (emotionele of lichamelijke) pijnen verminderen of ophouden te bestaan. Daar waar je brein niet weet wat er aan de hand is, heeft je lichaam alles in zich om het probleem of de problemen op te lossen. De pijn of ongewenste gevoelens kunnen verwerkt worden door het lichaam zelf, met de juiste begeleiding door een therapeut die over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Graag vertel ik je meer over deze werkwijze onder het kopje Emotieve therapie.

Bovengenoemde werkwijzen vind ik persoonlijk het meest doeltreffend en volledig. Indien u meer wilt weten over andere werkwijzen, kijk dan onder het kopje overige mogelijkheden.

GZ-psycholoog

De GZ-psycholoog is deskundig op het gebied van psychische problemen. Dat kunnen zware psychische stoornissen zijn, maar ook ‘lichtere’ psychische problemen: opvoedings of relatieproblemen, problemen op het werk, of problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes of handicaps. De GZ-psycholoog is een generalist. Zij heeft brede kennis van het hele veld van psychische problemen. Kerntaken van de GZ-psycholoog zijn:

  • diagnostiek: wat is er precies aan de hand?
  • indicatiestelling: wat is de beste behandeling?
  • zelf uitvoeren van behandelingen.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen.

De taken van een orthopedagoog

Een orthopedagoog behandelt doorgaans zwaardere problematiek. Hier gaat het specifiek over ontwikkelings-problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Hieronder vallen leerproblemen, maar ook problemen als gevolg van verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Een orthopedagoog stelt voor ieder kind en / of gezin een behandelings- en begeleidingsplan samen, dat begint bij het nauwkeurig onderzoeken van de problematiek. o Hoofdtaken van een orthopedagoog bestaat uit het onderzoeken wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. En een behandeling te organiseren voor het kind en / of gezin, zodat het kind de opvoeding / begeleiding / ondersteuning krijgt die het beste bij hem of haar aansluit.

Persoonlijk

Wat mensen met wie ik gewerkt hebben over mij zeggen is dat ik authentiek ben, over innerlijke rust beschik, integer ben, vertrouwen heb en uitstraal, eerlijk en oprecht ben. Zorgvuldig, deskundig en krachtig. Bevlogen, betrokken, doortastend, respectvol, geïnteresseerd, creatief, warm en betrokken. Deze woorden en nog meer kreeg ik mee bij het afscheid van mijn collega’s. Ben mijn collega’s dankbaar voor deze woorden en de herkenning in wie ik ben.

Het is fijn om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden in wie je bent. Dit is wat ik iedereen gun en wat één van mijn drijfveren is om te doen wat ik doe: mensen te helpen in hun kracht te komen en volledig zichzelf te kunnen zijn.

Mijn (inmiddels oud) collega’s was gevraagd om 2 of 3 woorden op te schrijven welke op mij van toepassing zijn.
Eén collega had een tekstje aangeleverd waarin zij opgeschreven had:

“Voor mij is Martine het voorbeeld van jezelf zijn, stabiel binnen het onstabiele. Hierin zo sterk afgestemd op de ander, zonder daarin zelf mee te bewegen of de wens te hebben om de ander binnen jouw kader te krijgen. Het is niet ik, maar ik vind het mooi!”